قوانین و مقررات

فرآیند برگشت از فروش و عودت کالا طبق قوانین دیجی کالا خواهد بود و می بایست از طریق دیجی کالا پیگیری شود.

مسئولیت قانونی پیامک های ارسالی بر عهده صاحب دستگاه می باشد.

وارد کردن شماره باید منحصرا توسط خود مشتری انجام شود و صاحب دستگاه حق ندارند شماره دیگری را بدون اجازه او وارد دستگاه کند.

ارسال پیامک انبوه به افرادی که پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند ممنوع می باشد.