ثبت شکایات

در صورتیکه در فرآیند خرید و پرداخت با مشکلی مواجه شدید و یا پس از خرید و استفاده از دستگاه به مشکلی برخوردید که باعث نارضایتی شما شده است ،‌ضمن عذرخواهی درخواست داریم لطفاً با شماره ۳۸۰۳۲-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید تا صمیمانه مشکل را بررسی و رضایت شما را جلب کنیم.