«دایرکت» راهکارهای خوبی برای خدمات بیشتر به مشتریان شما دارد

یکی از بهترین کارکردهای دستگاه و پنل «دایرکت»، راه‌اندازی یک باشگاه مشتریان حرفه‌ای برای حفظ ارتباط با مشتریان وفادار شماست. در این یادداشت، راهکارهای یکی از مشتریان را بررسی کرده‌ایم.

دکمه بازگشت به بالا